Protheses

Na verlies van uw eigen tanden en kiezen speelt een prothese een essentiële rol bij kauwen en spreken en vormt deze de basis voor een mooie nieuwe lach.

Omdat het vervaardigen van een mooie en functionele prothese de nodige kennis en vaardigheden vereist, is hiervoor speciaal een tandprotheticus werkzaam in de praktijk. Hij maakt in nauw overleg met u de prothese die bij u past.

(On)mogelijkheden

Na verlies van tanden en kiezen zal de kaak gaan slinken. In de loop der jaren kan de kaak zo vlak worden, dat het vervaardigen van een gebitsprothese onmogelijk wordt. Een implantaatgedragen prothese, het zogeheten ‘klikgebit’, kan dan een oplossing bieden.

De behandeling

Voor het vervangen van een conventionele gebitsprothese of een prothese op implantaten maken wij voor u afspraken met onze tandprothetist Henk Vos. Hij zal in overleg met u een prothese maken die aan uw esthetische wensen voldoet.

Vervolg

Na plaatsing van uw gebitsprothese geven wij u voorlichting over de vereiste mondhygiëne en het onderhoud van uw gebitsprothese. Ons advies is om uw prothese en uw mondholte om de twee jaar te laten controleren.

Contact

Heeft u een vraag, wilt u een afspraak maken of u inschrijven als patiënt?
Neem contact met ons op. Wij ontvangen u graag in onze praktijk.

Naar contact